aA

Privacyverklaring

Omgevingsdienst NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.omgevingsdienst.nl/
Omgevingsdienst NL
Postbus 843
3100 AV  Schiedam
werkenbij@omgevingsdienst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je ons een vraag stelt via het contactformulier verwerken wij  je naam, e-mailadres en je vraag. Dit doen wij om je vraag zo goed en persoonlijk mogelijk te beantwoorden.

Ook bij het bezoeken van onze website verwerken we (tijdelijk) data/cookies.
Daarover lees je hieronder meer in de paragraaf over cookies en in de cookieconsent.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omgevingsdienst NL verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wanneer je ons een vraagt stelt door het contactformulier in te vullen, beschouwen wij dat als toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Omgevingsdienst NL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle vragen worden beantwoord door een medewerker van Omgevingsdienst NL .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Omgevingsdienst NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 6 maanden. Zie onze cookiemelder voor specifieke informatie betreft de cookies van externe partijen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Omgevingsdienst NL deelt je gegevens niet met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zijn verplicht of indien dat voor een goede uitvoering van ons werk noodzakelijk is. Deze derden dienen zich ook aan de privacyregels te houden. Daar maken we dan goede afspraken over in een verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

werkenbijdeomgevingsdiensten.nl gebruikt technische, functionele, analytische en marketingcookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor de informatie betreft de marketingcookies, kunt u de cookieconsent raadplegen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen we ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen of onze cookieconsent raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Omgevingsdienst NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar werkenbij@omgevingsdienst.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto), paspoortnummer,Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Omgevingsdienst NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Omgevingsdienst NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via werkenbij@omgevingsdienst.nl

Wijzig hier uw cookieinstellingen

 

al ruim 6.000 gedreven mensen bij 28 omgevingsdiensten. Omdat werken bij ons echt leuk én relevant is.
Zoek jouw ideale werkomgeving en ideale functie!

Werkenbijdeomgevingsdiensten.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?